e-mail: handlogum@o2.pl
Nasza oferta

Kontakt

HANDLOGUM

SERWIS OGUMIENIA

 

Grzegorz Moszczyński

ul. Lubelska 30
10-407 Olsztyn
woj. Warmińsko-mazurskie

Kom.: 600 015 252
Kom : 600 015 253
handlogum@o2.pl

Godziny otwarcia:

Pon - Pt   8:00 - 17:00
Sob         9:00 - 12:00

www.handlogum.eu

www.handlogum.go3.pl

 


Wyświetl większą mapę

Administratorem Państwa danych jest FHU "Handlogum" Grzegorz Moszczyński" z siedzibą w Olsztynie przy ulicy

Lubelskiej 30, wpisanej do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem

NIP 7392539446 REGON 519589904. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych

wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail:handlogum@o2.pl. Kontakt we wskazanych

sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem

"Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem ul.Lubelska 30, 10-684 Olsztyn.

 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

- wykonania umowy kupna sprzedaży bądź usługi - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy

- marketingu bezpośredniego - do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu

- finansowo-księgowych -przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego

- obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń- do czasu wygaśnięcia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

- prowadzenia procesów reklamacyjnych

 

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia

zgody w dowolnym momencie lub wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / warunkiem zawarcia umowy lub w pełni dobrowolne,

jednakże nie podanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkowć niemożnością

dokonania wykonania usługi lub realizacji zamówienia